Województwo lubelskie jest dynamicznie rozwijającym się regionem Polski Wschodniej z przyjaznym otoczeniem instytucjonalnym i biznesowym oraz uczelniami wyższymi o długoletniej tradycji. Tutaj można nie tylko rozwijać biznes, ale także wypocząć wśród unikatowej przyrody oraz skorzystać z bogatej oferty wydarzeń kulturalnych.

Lubelskie to przede wszystkim jeden z największych i najważniejszych regionów rolniczych Polski. Bogate zaplecze czystej ekologicznie żywności sprzyja rozwojowi przemysłu spożywczego.

W regionie działalność swoja prowadzi kilkanaście renomowanych firm – filarów polskiej gospodarki, wykazujących dużą aktywność eksportową i innowacyjną.
 
 1. Lubelszczyzna jako Brama Wschodu
  • Paneuropejski korytarz tranzytowy wschód-zachód oraz północ-południe.
  • Wysoko rozwinięta infrastruktura przejść granicznych z Ukrainą (4 przejścia) i Białorusią (3 przejścia).
  • Rozwinięta kolej szerokotorowa ułatwiająca transport towarów do krajów Wspólnoty Niepodległych Państw.
  • Obszar graniczny między Unią Europejską a Unią Celną (Rosja, Białoruś, Kazachstan).
 
 1. Stale rozbudowywana infrastruktura
  • Realizacja 157 projektów z zakresu transportu i komunikacji o wartości około 1 mld PLN z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.
  • W ramach RPO na lata 2014-2020 planowana dalsza budowa i modernizacja kluczowych połączeń komunikacyjnych, w tym m.in. dróg wojewódzkich.
 
 1. Tereny i powierzchnie przygotowane pod inwestycje
  • Trzy Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE Euro–Park Mielec, SSE Starachowice S.A., Tarnobrzeska SSE Euro–Park Wisłosan)
  • Tereny greenfield i brownfield (w tym m.in. tereny z przeznaczeniem pod zakłady produkcyjne) w dogodnych lokalizacjach.
 
 1. Konkurencyjne ceny nieruchomości
  • Stawki bazowe czynszu powierzchni biurowych klasy A kształtują się na poziomie 92% średniej krajowej największych 9 miast, klasy B na poziomie 93%.
  • Najniższe ceny kupna gruntów rolnych w Polsce – 23 tys. PLN za hektar przy średnio 44 tys. PLN za hektar dla całego kraju. Jednocześnie wysoka jakość gleb sprzyjających rozwojowi rolnictwa ekologicznego.
 
 1. Konkurencyjne koszty pracy i wysokie kwalifikacje kadr
  • Zasoby młodej i dobrze wykształconej kadry.
  • Korzystna struktura wiekowa mieszkańców – znaczący udział osób w wieku produkcyjnym.
 
 1. Silne zaplecze naukowo-techniczne
  • Lublin jako największy ośrodek akademicki Polski Wschodniej.
  • Obecność Parków Naukowo-Technologicznych oraz wyspecjalizowanych jednostek i instytutów badawczych.
 
 1. Lubelskie jako zaplecze energetyczne dla przemysłu
  • Liczne pokłady węgla kamiennego – Lubelskie Zagłębie Węglowe (18,7% zasobów krajowych).
  • Dogodne warunki dla rozwoju odnawialnych źródeł energii.
 
 1. Pakiet dostępnych zachęt inwestycyjnych
  • Granty rządowe.
  • Środki unijne w ramach sześciu programów krajowych oraz Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa lubelskiego.
  • Specjalne Strefy Ekonomiczne.
  • Parki Przemysłowo-Technologiczne.
  • Lokalne ulgi podatkowe.
 
 1. Przyjazne otoczenie instytucjonalne
  • Działalność Wschodniego Klastra Obróbki Metali
  • Liczne instytucje otoczenia biznesu zrzeszające i wspierające przedsiębiorców z regionu.
  • Instytucje powołane w celu obsługi inwestorów, m.in. Centrum Obsługi Inwestora (COI), Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE).
  • Działania promujące firmy i produkty z regionu jak np. Marka Lubelskie.
  • Bardzo duża liczba podmiotów gospodarczych – wykwalifikowane małe i średnie przedsiębiorstwa, jako potencjalni podwykonawcy i kooperanci.
 
 1.  Atrakcyjne miejsce do życia
  • Region turystyczny - turystyka uzdrowiskowa, liczne tereny zielone, bogata oferta kulturalna.
  • Region o szczególnej wartości historycznej – trzy miasta z województwa lubelskiego zostały wpisane na listę Pomników Historii Państwa Polskiego.